Portretovo

Portretovo.sk je web fotografky zameranej na rodinu a deti. Zadanie znelo jednoducho: brand a web s galériou, blogom a kontaktným formulárom.

Brand.

Po konzultácií niekoľkých rôznych konceptov sme sa dohodli na hravom, ale jednoduchom logu, ktoré dobre vystihuje prácu fotografky s rodinami a deťmi.

Základ webu je galéria.

Ako iste tušíte, základným kameňom pri tvorbe stránky pre fotografa je galéria. Kľúčové je, aby návštevník pri prehliadaní fotografií nebol ničím rušený. Hľadali sme preto čo najminimalistickejší plugin, ktorý by zároveň spĺňal požiadavky na GUI moderného webu, ako napríklad: swipe do strán na dotykových obrazovkách, prechádzanie položiek šípkami na klávesnici, možnosť zatvorenia lightboxu klávesou ESC a možnosť zatvorenia lightboxu rýchlejšou cestou, ako kliknutím na krížik v rohu na dotykových displejoch. Zároveň bolo potrebné, aby tento plugin nespomaľoval web nezmyselnými java skriptmi. Na prvý pohľad jednoduchá úloha. No ako to už býva, problém bol už s prvou požiadavkou. Drvivá väčšina lightbox pluginov pre WP je „prebuchtovaná“ zbytočnými buttonmi a funkciami, ktoré nielen odvádzajú pozornosť od fotografie, ale zároveň aj spomaľujú web. Po nie krátkom hľadaní, keď sme už boli zmierení s tým, že bez programovania vlastného pluginu to nepôjde, našli sme „Gallery Blocks with Lightbox…“. Spĺňal všetky požiadavky a rozhodli sme sa ho použiť.

Blog.

V tomto prípade nebolo čo riešiť, samotný WordPress zvláda blogy bezchybne, a teda bolo nutné spraviť len základné nastavenia témy a WordPressu. Potom už len uložiť zopár znovu použiteľných Gutenberg blokov, ako napríklad responzívny banner na interné prelinkovanie a bolo hotovo.

Kontakt a kontaktný formulár.

Aj v tomto prípade bola voľba jednoduchá, siahli sme po overenom plugine Ninja Forms. Je jednoduchý, spoľahlivý, zvláda posielať potvrdzovací email v html, dokáže do emailu vložiť podpis a ak je treba, zvláda do ďakovacej stránky vložiť GTM trigger. V neposlednom rade funguje aj s pluginmi tipu WP Mail SMTP.