Ochrana osobných údajov

Zásady práce s Vašimi údajmi[UMO1] 

Sme spoločnosť ………………[UMO2] 

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach ……………….

Pri poskytovaní našich služieb, predaji tovaru [UMO3] a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

I. Spracúvanie osobných údajov

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu: ……………………….[UMO4] 

Z akého dôvodu?

Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou tovaru a služieb[UMO5] .

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie ……….[UMO6]  od našej poslednej komunikácie.

B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, …………………[UMO7] 

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb[UMO8] . Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné[UMO9] ).

Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Počas dodania tovarov alebo poskytovania služieb a potom ………[UMO10]  od posledného poskytnutia takých služieb alebo dodania tovaru.

C. Newsletter (komerčná komunikácia)

Pokiaľ ste si u nás zakúpili tovar alebo služby a zároveň ste výslovne neodmietli zasielanie marketingových oznámení[UMO11] , použijeme Vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich marketingových oznámení.

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – naše oprávnené záujmy, ktorými sú marketingová komunikácii cielená na našich zákazníkov.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

……..[UMO12] rok/rokov od Vášho posledného nákupu. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na e-maile: ……………………[UMO13] 

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

  • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, Česká republika, IČ: 289 35 675, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 25395
  • [UMO14] 

Vaše osobné údaje sa ďalej môžu dostať k týmto ďalším subjektom:

…………..[UMO15] 

Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie[UMO16] .

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti ne/máme [UMO17] zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti ne/dochádza [UMO18] k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese ………………… alebo zavolajte na tel. č. …………………………….[UMO19] 

IV. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

  • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
  • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
  • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Používané súbory cookies:

Technický názovVydavateľÚčel a popis cookiesDoba trvania
[•][UMO20] [•][•]Relačné /Permanentné ([•] hodín)
    
    

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii ……….[UMO21] , alebo sa obrátiť na súd.

Tieto zásady sú účinné od …………………[UMO22] 


 [UMO1]Na čo je tento dokument dobrý? Upravuje spracúvanie osobných údajov tam, kde na to na základe zákona nepotrebujete súhlas zákazníka (okrem časti upravujúcej spracovanie súborov cookies).

A kedy jeho súhlas potrebujete? Pri marketingu, napríklad pri pokročilejšej analytike, práci s cookies ap. Ďalej budete tento súhlas potrebovať pri rozosielaní newsletterov, keď si u Vás bude zákazník chcieť založiť účet alebo keď mu treba budete ponúkať vernostný program. Pozor, umiestnením tohto dokumentu na Váš e-shop nezískate zákazníkov súhlas na vyššie spomínané činnosti.

A kam tento dokument umiestniť? Patrí do pätičky Vášho webu (e-shopu).

 [UMO2]Namiesto bodiek v dokumente napíšte svoje údaje ako obchodný názov, IČO, sídlo spoločnosti a údaje o zápise v registri.

 [UMO3]Vyberte vhodnejšie pre vás. Nehodiace smažte.

 [UMO4]A čo sú vlastne osobné údaje? Ide o všetky informácie, ktoré je možné spojiť s konkrétnym človekom. Najčastejšie to teda bude jeho meno a priezvisko, e-mailová adresa, ale osobným údajom môže byť aj informácia o tovare, o ktorý má zákazník záujem – napríklad vlastnosť daného výrobku.

 [UMO5]Vyberte vhodnejšie pre vás. Nehodiace smažte.

 [UMO6]Vyplňte dobu trvania, počas ktorej budete mať osobné údaje pri sebe, pokiaľ nedôjde k uzavretiu zmluvy. Pamätajte, že každé spracúvanie má rôznu dĺžku – vždy však musí ísť o minimálnu dobu – teda tú, ktorá je nutná, aj keď to pre Vás nebude pohodlné.

Po skončení konkrétnej doby spracúvania nezabudnite tieto údaje vymazať.

 [UMO7]Sem vyplňte osobné údaje, ktoré požadujete od zákazníka pri vytváraní objednávky, a budete s nimi ďalej pracovať aj po uzavretí objednávky. Typicky ide o meno, priezvisko a adresu.

 [UMO8]Táto časť je podľa výberu, uvádzajte ju len, iba ak tomu zodpovedá zameranie Vášho e-shopu.

 [UMO9]Ak predávate sortiment, ktorý si vyžaduje overenie veku (alkohol, sexuálne pomôcky a pod.), máte zo zákona povinnosť spracúvávať aj tento údaj. A preto túto skutočnosť doplňte, pokiaľ ponúkate tento druh sortimentu.

 [UMO10]Vyplňte dobu, počas ktorej budete mať osobné údaje pri sebe, pokiaľ dôjde k uzavretiu zmluvy. Nezabudnite, že doba uchovania a spracúvania je vždy rôzna – vždy ale musí ísť o dobu minimálnu, teda o dobu nevyhnutne potrebnú, ktorá často vyplýva z jednotlivých právnych predpisov, ktoré regulujú Vašu oblasť podnikania. V tomto prípade je to najčastejšie 10 rokov od nákupu, ale môže sa to líšiť!

Po uplynutí konkrétnej doby spracúvania je potrebné osobné údaje vymazať.

 [UMO11]To znamená, že nakupujúci zákazník by mal mať možnosť rozhodnúť sa, či Vám e-mailovú adresu na tento účel poskytne. Napríklad mu dáte možnosť odhlásiť sa z odberu noviniek pri zadávaní e-mailovej adresy v priebehu nákupného procesu.

 [UMO12]Vyberte si primerané obdobie, ktoré závisí od Vášho sortimentu. Nezabudnite, že novinky je možné posielať iba ohľadom súvisiaceho tovaru a služieb.

 [UMO13]Doplňte vašu mailovú adresu.

 [UMO14]Tu uveďte sprostredkovateľov – externé subjekty, ktoré budú mať k údajom prístup a môžu s nimi pracovať alebo k nim majú prístup. To sa ale netýka vašich zamestnancov, ktorí nie sú sprostredkovateľmi údajov. (Pozor, ak máte dodávateľa, fyzickú osobu na IČO, ktorá môže byť v pozícii sprostredkovateľa.).

 [UMO15]Sem doplňte tých príjemcov osobných údajov, ktorí nie sú sprostredkovatelia, ale údaje sa k nim môžu dostať.

 [UMO16]Pokiaľ sa osobné údaje dostanú mimo EÚ (pozor napr. na americké nástroje ap.), musíte túto vetu upraviť na mieru a zistiť, či je použitie alebo umiestnenie mimo EÚ právne v poriadku.

 [UMO17]Vo Vašom e-shope pravdepodobne osobu, ktorá je zodpovedná za spracúvanie údajov, nezamestnávate. Pokiaľ áno, je potrebné doplniť jej kontaktné údaje.

 [UMO18]Vyberte vhodnú variantu.

 [UMO19]Doplňte kontakt na vás.

 [UMO20]Odporúčame doplniť aspoň niektoré základné súbory cookies (vrátane uvedenia vydavateľa, napr. Google Analytics, účelu a doby uloženia), ktoré používate, príp. napr. reklamné cookies či cookies tretích strán. Pre úplnosť upozorňujeme, že ako prevádzkovateľ webovej stránky ste povinný mať prehľad a viesť zoznam všetkých súborov cookies, ktoré na svojich webových stránkach používate.

 [UMO21]Vyplňte názov dozorného orgánu vo vašej krajine a uveďte odkaz na jeho webovú stránku.

 [UMO22]Nezabudnite uviesť dátum nadobudnutia účinnosti.