IKEA

Tento Švédsky dom s nábytkom predstavovať netreba. A my sme hrdí na to, že sme mohli spolupracovať.

Analýza správania sa zákazníkov.

No dobre, nepreháňajme. Táto „spolupráca“ vznikla ešte pred vznikom Jamia s. r. o.. Bol to štart a vstup do sveta marketingu pre nášho spoluzakladateľa Jakuba, ktorý ešte ako interný zamestnanec mal na starosti analýzu správania sa zákazníkov. Ešte predtým ako nastúpil do IKEA, sám seba profiloval vždy ako grafika. Až tu okúsil, aké to je robiť marketing a bez tejto skúsenosti by zrejme nezaložil ani Jamiu. Ako sám hovorí, prvý aj posledný deň v tomto dome s nábytkom boli zlomové v celej jeho kariére.