Dognet

Affiliate sieť Dognet cítila príležitosť na vylepšenia GUI. Hotjar už istú dobu zbieral dáta. Tak sme sa na ne pozreli a zistili, čo zlepšiť.

Príležitosť pre vylepšenie UI/UX.

Dáta z Hotjar boli veľmi užitočné. Pri návrhoch vylepšenia používateľského rozhrania sme spracovali viac ako 30 hodín dát a na základe nich sme navrhli viacero zmien. Vybrali sme najdôležitejšie a najefektívnejšie zmeny, ktoré pomôžu zlepšiť používateľský zážitok. Následne sme tiež vypracovali podrobný plán implementácie týchto zmien, aby bolo ich možné čo najrýchlejšie zaviesť do praxe. Okrem ponúknutia 5 rôznych komplexných riešení na vylepšenie UI/UX, sme pri našej analýze odhalili aj 3 technické bugy ktoré takisto ovplyvňovali UX a UI.

Ďalšia spolupráca!

To, čo si na tomto projekte ceníme najviac je skutočnosť, že vďaka nášmu úsiliu a spokojnosti majiteľa Dognetu Štefana Polgáriho s našou prácou, vznikla ďalšia dlhodobá spolupráca na jeho druhom projekte Ecommerce Bridge. Táto spolupráca je pre nás veľmi dôležitá, pretože nám umožní rozšíriť naše pôsobenie v oblasti ecommerce a zároveň nám ponúkne príležitosť na ďalšie zlepšenie a rozvoj našich schopností. Veľmi sa tešíme na túto spoluprácu a veríme, že nám pomôže dosiahnuť ešte väčší úspech a spokojnosť našich zákazníkov.